Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Turku 3/2021

Lähitoteutus: Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka:

 • yrittäjä, joka työllistät 4-20 työntekijää (tai alihankkijaa/vuokratyöntekijää)
 • kaipaat lisäoppia yritystoiminnan eri osa-alueiden johtamiseen
 • haluat kehittää liiketoimintaasi tuloksellisemmaksi

Johtamiskoulutuksessa opit tunnistamaan yritystoimintasi pullonkaulat. Saat lisäoppia erilaisista yritystoiminnan kehittämisen keinoista, kuten oikean hintatason määrittämisestä, tuloksellisesta myynnistä, hukan vähentämisestä ja myynnin mallin rakentamisesta. Koulutuksen aikana laadit yrityksellesi strategian ja opit kehittämään itseäsi johtajana.  

Koulutukseen sisältyy Bigfive-persoonallisuusanalyysi (tästä laskutetaan 130€ + alv24%), joka on mainio työkalu oman johtajuuden kehittämisessä. Kouluttajinasi toimivat kokeneet yrittäjätaustaiset kouluttajat. Katso kouluttajaesittely täältä.

Lataa tulostettava ohjelma aikatauluineen tästä.

Tutustu Opetushallituksen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteisiin tästä.

yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutuksen toteutus:

Koulutukseen sisältyy vuoden aikana 11 lähipäivää (klo 9-16) Turussa noin kerran kuukaudessa. Koulutuksen aloitus- ja lopetus ovat kaksipäiväiset. Lähipäivien välissä toteutetaan yritystoiminnan kehittämistä omassa yrityksessä.

24.3.2021 Koulutuksen aloitus: Minä johtajana

 • Tutustumme toisiimme
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen tutkinto: miten tutkinto suoritetaan
 • Itsensä johtaminen: työnhallinta, jaksaminen ja identiteetti johtajana
 • Johtamisen kulmakivet
 • Oman persoonan vahvuudet ja kehittämiskohteet johtamistehtävässä
 • Työpaja: Narrative BIG5 persoonallisuusanalyysit oman johtamisen työkaluna.

Kouluttaja: Sanna Olshin

25.3.2021 Kohti tulevaa!

 • Mitä tehdään, kenelle ja miksi?
 • Miten asemoimme itsemme kilpailijakenttään?
 • Tulevaisuuden ennakointi ja riskienhallinta
 • Liiketoiminnan ja omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen.
 • Työpaja: Analyysityökalut ja strategian aloittaminen

29.4.2021 Asiakkuuksien johtaminen

 • Ihanneasiakkaan määrittäminen
 • Asiakasryhmittely, meidän asiakkaamme nyt
 • Asiakkaamme jatkossa: miksi juuri he ja mitä keinoja käytämme
 • Miksi asiakkaat valitsevat meidät? Ylivertainen kilpailuetumme
 • Työkalut asiakkuuksien johtamiseen
 • Työpaja:

  Asiakasanalysointi ja -luokittelu

2.6.2021 Toiminta kannattavaksi!

 • Tuotteen kannattavuuden arviointi
 • Katteen laskeminen ja oikean hintatason määrittäminen
 • Keinoja kannattavuuden parantamiseksi
 • Tuloslaskelma ja tase

26.8.2021 Myynnin johtaminen

 • Miten ja miksi myydään?
 • Myynnin tavoitteet ja mittarit
 • Myynnin resurssointi
 • Myynnin malli
 • Työpaja: Myynnin malli

30.9.2021 Tuloksellisuuden arviointi

 • Tuloksellisuuden arviointi
 • Talousennuste
 • Investointien ja kehittämishankkeiden kannattavuus ja rahoitusvaihtoehdot  
 • Työpaja: Talousennuste

28.10.2021 Selkeät prosessit tehostamisen apuna

 • Tehdäänkö oikeita asioita oikealla tavalla? Pullonkaulojen tunnistaminen
 • Keskittyminen lisäarvoa tuottaviin asioihin
 • Oikean laatutason määrittäminen
 • Tuotantoprosessin tehostaminen ja mittaaminen
 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Työpaja: Hukka-analyysi

25.11.2021 Yritykselle osaava ja pätevä henkilöstö 

 • Vaihtoehdot työvoimatarpeeseen
 • Oikeat henkilöt oikeissa paikoissa
 • Rekrytointi ja perehdyttäminen
 • Työlainsäädännön perusteet
 • Työpaja: Käytännön toimenpiteiden suunnittelu

16.12.2021 Kehityshakuinen ja myönteinen ilmapiiri

 • Miten johdan yrityksen henkilöstöä kehitysmyönteisesti: suunnitelmallinen palaute- ja kehittämisjärjestelmä
 • Keinot hyvän ilmapiirin rakentamiseen
 • Millainen voisi olla hyvä palkitsemisjärjestelmä?
 • Hyvinvoiva henkilöstö
 • Työpaja: Hyvä fiilis ja kehittämishakuinen toiminta

26.1.2022 Katse tulevaisuuteen 1

 • Miltä tulevaisuus näyttää tällä hetkellä, mitä kannattaisi priorisoida
 • Muutoksessa johtamisen mahdollisuudet
 • Johdon viestintä tukemassa tavoitteellista tekemistä
 • Oman johtajuuden ja yrityksen kehittämisen keissit

27.1.2022 Katse tulevaisuuteen 2

 • Hallitustyöskentely osana suunnitelmallista johtamistyötä
 • Oman johtajuuden ja yrityksen kehittämisen keissit

(Lähipäivien sisältöön saattaa tulla tarkennuksia)

Koulutuksessa ei ole kokeita tai opinnäytetyötä, vaan koulutuksen aikana laaditut oman yrityksen kehittämisaineistot toimivat näyttöaineistoina. Hyväksytystä tutkintosuorituksesta saa tutkintotodistuksen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisesta.

Hinta:

Koulutus on valtion tukemaa. osallistujan omavastuuksi jää vain 490€ (+ Narrative Bigfive-analyysi 130€ + alv24%). Koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alkuvaiheessa. Huom! Koulutukseen osallistuminen edellyttää esimiesasemaa. Henkilöstä voi olla palkattua, vuokratyövoimaa tai alihankkijoita.

Koulutus on oppisopimuksella toteutettuna maksuton.  Oppisopimusrahoituksen edellytyksenä on tutkintoon soveltuvat työtehtävät ja työpaikka. Kysy oppisopimuksesta tarkemmin oman alueesi oppisopimustoimistosta. Oppisopimusopiskelijoilta laskutetaan Narrative Bigfive-analyysi 130€ (+alv24%).

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä , joka on arvoltaan 400 euroa. Yhteistyökumppanina tutkinnossa toimii paikallinen Novida ammattiopisto.

Ilmoittautuminen:

Mukaan pääsee 15 yrittäjää ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu Novidan sivujen kautta:

Ilmoittaudu mukaan

Valitse listasta “Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto” paikkakuntana Turku. Klikkaa sen vasemman puolen + painiketta ja jatka ilmoittautumista ostoskorista. (Maksua ei makseta ilmoittautumisen yhteydessä, vaan se laskutetaan vasta koulutuksen alkamisen jälkeen).

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Ota yhteys Novidan oppisopimustoimistoon (oppisopimus@novida.fi) tai oman paikkakuntasi toimistoon.

Lisätiedot:

Koulutuksen sisältöön ja käytänteisiin liittyvät:

Leena Lemola
044 065 0062
leena.lemola@kokolele.fi

Tutkintoon liittyvät asiat:

Kari Mäenpää
050 376 1063
kari.maenpaa@novida.fi

Tervetuloa mukaan koulutukseen!

Kouluttajaesittely

Tarja Lindholm

Yrittäjä, DI
Tarjalla on omakohtaista kokemusta sekä prosessi-insinöörinä että ostopäällikkönä toimimisesta, kuin myös erilaisista projekteista yhteensä 20 vuoden ajalta. Vuodesta 2012 hän on toiminut päätoimisesti kouluttajana. Tarjan käytännönläheiset koulutukset auttavat oivaltamaan, minkälaiset asiat vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen, tehokkuuteen ja kannattavuuteen. Kannustava johtaminen, sujuvat systeemit, Lean-ajattelu sekä koko toimitusketjun hallinta ovat koulutusten keskeisiä teemoja.

Toivo Koski

Toimitusjohtaja, yrittäjä, KTT, DI
Toivo on palkittu talouskouluttaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan suunnittelusta, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, rahoituksesta ja pääomasijoitustoiminnasta asiakkainaan pörssi- ja pk-yrityksiä. Toivo on toiminut useiden yritysten hallituksen jäsenenä, pääomasijoitusrahaston sijoitusjohtajana sekä Helsingin Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden maisteriohjelman johtajana. Hän kouluttaa mm. Kauppakamarin Business Controller-, Toimitusjohtaja- ja Hyvä hallitusjäsen- kursseilla, Aalto yliopiston, Tampereen kesäyliopiston ja Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus ja MBA-kursseilla.

Leena Lemola

YRITTÄJÄ, VTM, OPETTAJAN PEDAGOGINEN PÄTEVYYS
Leenalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajan, konsultin ja johdon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt koulutussektorin lisäksi meri- ja paperiteollisuudesta, käännös- ja lokalisointialalta, rahoitussektorilta ja HR-konsultoinnista. Leenan osaamisaloja ovat mm. yritystoiminnan aloittamiseen, pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, asiakaslähtöisten palvelujen parantamiseen, tuotekehitykseen sekä strategiatyöskentelyyn ja henkilöstö- ja osaamisen johtamiseen liittyvät aiheet. Käytännönläheisessä, oivalluttavassa sparrauksessa ja kouluttamisessa Leena hyödyntää mm. palvelumuotoilun metodeja.
Vieritä ylös