Lähiesimiestyön ammattitutkinto Helsinki 2/2021

Lähitoteutus: Lähiesimiestyön ammattitutkinto

HUOM! Myös etäosallistuminen on mahdollista.

Seuraava toteutus alkaa Helsingissä 2.2.2021.

 

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka:

 • Toimit lähiesimiehenä käytännön työtehtävissä. Nimikkeesi voi olla esimerkiksi tiiminvetäjä tai  vuoropäällikkö.
 • Kaipaat apua esimiehenä toimimiseen, työryhmän johtamiseen, tuloksellisen toiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen
 • Haluat kehittyä lähiesimiehenä.

Lähiesimiestyön koulutuksessa saat lisäoppia tavoitteiden asettamiseen, henkilöstöjohtamiseen, työlainsäädäntöön, rekrytointiin, palautteen antamiseen, vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen, oman esimiestyön kehittämiseen, kannattavuuden seurantaan, asiakkuuksien johtamiseen, viestintään ja moniin muihin esimiestyön teemoihin.

Koulutukseen sisältyy Narrative Big Five -analyysi, joka on henkilöarviointityökalu. Tulokset auttavat ymmärtämään omaa persoonaa ja myös miten erilaisten persoonallisuuksien kanssa tulee toimia. Analyysista laskutetaan 130€ (+alv24%).

Katso kouluttajaesittely täältä.

Tulostettava ohjelma aikatauluineen:

Koulutuksen toteutus:

Monimuotokoulutukseen sisältyy vuoden aikana 10 lähipäivää (klo 9-16) Helsingissä kerran kuukaudessa, itsenäistä opiskelua ja lähipäivien teemojen työstämistä omassa yrityksessä.

2.2.2021 Orientaatio

 • Tutustuminen ja esittäytymiset
 • Koulutuksen sisältö ja näyttöinfo
 • Big Five-analyysien purku: omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esimiehenä
 •  Toimintayksikön tavoitteet: strategia, toimintaympäristö, oma rooli kokonaisuudessa, mittari ja tavoitteet

2.3.2021 Rekrytointi, perehdyttäminen ja kehityskeskustelut  

 • Henkilöstön osaamisen kartoitus, suunnittelu ja kehittäminen
 •  Resurssien tasapainottaminen
 • Henkilöstösuunnitelma
 • Rekrytointiin ja kehityskeskusteluihin osallistuminen
 • Perehdyttäminen ja motivointi

6.4.2021 Työlainsäädäntö

 • Työsuhteen ehdot – työehtosopimuksen, työsopimuksen ja lain suhde
 • Esimiehen vastuut ja velvoitteet
 • Työntekijän vastuut ja velvoitteet

4.5.2021 Työryhmän/tiimin vetäminen

 • Oman esimiesaseman haltuunotto
 • Toiminnan tavoitteellisuus
 • Tiimihengen luominen
 • Ratkaisukeskeinen toiminta
 • Vastuun antaminen ja velvoittaminen
 • Kannustimet

25.5.2021 Toiminnan kannattavuus

 • Tulosyksikön tuloksellisuuden tavoitteet, mittarit ja seuranta, raportointi
 • Hinnoittelu
 • Kustannusten hallinta
 • Talouden tunnusluvut

17.8.2021 Viestintä ja vuorovaikutus esimiestyössä

 • Strategian jalkauttaminen muutosjohtamisessa
 • Somen pelisäännöt
 • Kokous- ja palaverikäytänteet
 • Esiintyminen ja neuvottelu

31.8.2021 Projektijohtaminen ja prosessien kehittäminen 

 • Projektijohtamisen perusteet
 • Toiminnan tehostaminen prosessien avulla
 • Prosessien arviointi ja kehittäminen

28.9.2021 Työpajapäivä 

 • Työpajaan voi tulla työstämään omia esimiestyöhön ja näyttöön liittyviä aineistoja. Kouluttaja on auttamassa koko päivän. HUOM! Oma kannettava mukaan!

2.11.2021 Asiakkuuksien hoitaminen

 • Asiakkuuksien nykytila ja kehityskohteet
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • CRM, jälkimarkkinointi, asiakaspalautteen kerääminen

30.11.2021 Työhyvinvoinnin tukeminen. Koulutuksen päätös.

 • Työssä viihtyminen ja jaksaminen
 • Henkilöstön tunnusluvut
 • Sairaudet, tapaturmat, työturvallisuus
 • Koulutuksen päätös: Yhteenveto ja palautteet. Todistusten jako

Koulutukseen ei sisälly erillisiä kotitehtäviä, tenttejä tai opinnäytetyötä, vaan oman esimiestyöskentelyn kehittämisaineistot toimivat näyttöaineistoina. Tutkintotodistus Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamisesta.

Hinta:

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa ja osallistujan omavastuuksi jää vain 390€ (+ Big Five-analyysi 130€ + alv24%). Koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alkuvaiheessa. Laskut voidaan osoittaa suoraan työnantajalle.

Voit myös kysyä oppisopimusmahdollisuutta oman alueesi oppisopimustoimistosta.

Huom! Koulutukseen osallistuminen edellyttää esimiesasemaa/henkilöstövastuuta (väh. kaksi alaista).

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.

Yhteistyökumppanina tutkinnossa toimii Novida ammattiopisto.

Ilmoittautuminen:

Mukaan pääsee 15 lähiesimiestä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu 15.1.2021 mennessä.

Ilmoittaudu kurssille

Valitse listasta “Lähiesimiestyön ammattitutkinto – 2021 Helsinki”

Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian.

Koulutuspaikka:

Paasitorni, os. Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki.

(korona-aikana myös etäosallistuminen on mahdollista)

Lisätiedot:

Koulutuksen sisältöön ja käytänteisiin liittyvät:
Leena Lemola
044 065 0062 
leena.lemola@kokolele.fi

Tutkintoon liittyvät asiat:
Kari Mäenpää
050 376 1063
kari.maenpaa@novida.ti

Tervetuloa mukaan koulutukseen!

Kouluttajaesittely

Leena Lemola

YRITTÄJÄ, VTM, OPETTAJAN PEDAGOGINEN PÄTEVYYS
Leenalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajan, konsultin ja johdon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt koulutussektorin lisäksi meri- ja paperiteollisuudesta, käännös- ja lokalisointialalta, rahoitussektorilta ja HR-konsultoinnista. Leenan osaamisaloja ovat mm. yritystoiminnan aloittamiseen, pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, asiakaslähtöisten palvelujen parantamiseen, tuotekehitykseen sekä strategiatyöskentelyyn ja henkilöstö- ja osaamisen johtamiseen liittyvät aiheet. Käytännönläheisessä, oivalluttavassa sparrauksessa ja kouluttamisessa Leena hyödyntää mm. palvelumuotoilun metodeja.

Tarja Lindholm

Yrittäjä, DI
Tarjalla on omakohtaista kokemusta sekä prosessi-insinöörinä että ostopäällikkönä toimimisesta, kuin myös erilaisista projekteista yhteensä 20 vuoden ajalta. Vuodesta 2012 hän on toiminut päätoimisesti kouluttajana. Tarjan käytännönläheiset koulutukset auttavat oivaltamaan, minkälaiset asiat vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen, tehokkuuteen ja kannattavuuteen. Kannustava johtaminen, sujuvat systeemit, Lean-ajattelu sekä koko toimitusketjun hallinta ovat koulutusten keskeisiä teemoja.

Toivo Koski

Toimitusjohtaja, yrittäjä, KTT, DI
Toivo on palkittu talouskouluttaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan suunnittelusta, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, rahoituksesta ja pääomasijoitustoiminnasta asiakkainaan pörssi- ja pk-yrityksiä. Toivo on toiminut useiden yritysten hallituksen jäsenenä, pääomasijoitusrahaston sijoitusjohtajana sekä Helsingin Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden maisteriohjelman johtajana. Hän kouluttaa mm. Kauppakamarin Business Controller-, Toimitusjohtaja- ja Hyvä hallitusjäsen- kursseilla, Aalto yliopiston, Tampereen kesäyliopiston ja Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus ja MBA-kursseilla.

Inga Koskinen

Lakimies, yrittäjä, OTK, VT
Inga on erittäin kokenut kouluttaja ja valmentaja. Ingalla on yli 30 vuoden kokemus asiakirjojen laatimisesta, riitojen hoitamisesta, sovintojen edistämisestä sekä valmentamisesta sopimus- ja työsuhdeasioissa. Lisäksi Inga on suorittanut erillisen aineenopettajan opinnot, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon ja Asianajaliiton sovittelijakoulutuksen. Inga on toiminut lakimiehenä myös valtakunnallisessa yrittäjäjärjestössä ja pankissa. Ingan käytännönläheisten valmennusten tavoitteena on ristiriitojen välttäminen ja sopimusten hyödyntäminen yrityksen liiketoiminnassa. Ingan esikoistietokirja Sovi – älä riitele, menestyvän sopimuksen perusteet ilmestyy syksyllä 2020.
Vieritä ylös