Lähiesimiestyön ammattitutkinto Turku 2/2021

Lähitoteutus: Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Koulutus on täynnä! Seuraava lähiesimiestyön koulutus alkaa Turussa syyskuussa 2021. Voit ilmoittautua siihen jo etukäteen: sanna.olshin@starttivalmennus.fi

 

HUOM! Koulutukseen voi osallistua myös etänä livestriimauksella. Mikäli koronatilanteesta johtuen lähikoulutus ei ole mahdollinen, koulutuspäivät pidetään webinaareina eli verkkokoulutuksina. Starttivalmennus on kokenut verkkokoulutusten toteuttaja, joten siirtyminen verkkoon sujuu tarvittaessa ongelmitta ja osallistujat saavat tähän ohjeistusta.

Seuraava toteutus alkaa Turussa 9.2.2021

 

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka:

 • Toimit lähiesimiehenä käytännön työtehtävissä. Nimikkeesi voi olla esimerkiksi tiiminvetäjä tai  vuoropäällikkö.
 • Kaipaat apua esimiehenä toimimiseen, työryhmän johtamiseen, tuloksellisen toiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen
 • Haluat kehittyä lähiesimiehenä.

Lähiesimiestyön koulutuksessa saat lisäoppia tavoitteiden asettamiseen, henkilöstöjohtamiseen, työlainsäädäntöön, rekrytointiin, palautteen antamiseen, vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen, oman esimiestyön kehittämiseen, kannattavuuden seurantaan, asiakkuuksien johtamiseen, viestintään ja moniin muihin esimiestyön teemoihin.

Koulutukseen sisältyy Bigfive-henkilöanalyysi (analyysista laskutetaan 130€ + alv24%).

Katso kouluttajaesittely täältä.

Tulostettava ohjelma aikatauluineen:

Koulutuksen toteutus:

Monimuotokoulutukseen sisältyy vuoden aikana 10 lähipäivää (klo 9-16) Turussa kerran kuukaudessa, itsenäistä opiskelua ja lähipäivien teemojen työstämistä omassa yrityksessä.

9.2.2021 Orientaatio

 • Tutustuminen ja esittäytymiset
 • Koulutuksen sisältö ja näyttöinfo
 • Bigfive-analyysien purku: omat vahvuudet ja kehittämiskohteet
 •  Toimintayksikön tavoitteet: strategia, toimintaympäristö, oma rooli kokonaisuudessa, mittari ja tavoitteet

9.3.2021 Rekrytointi, perehdyttäminen ja kehityskeskustelut  

 • Henkilöstön osaamisen kartoitus, suunnittelu ja kehittäminen
 •  Kehityskeskustelut
 • Henkilöstösuunnitelma
 • Ohjaaminen ja perehdyttäminen
 • Rekrytointiin ja kehityskeskusteluihin osallistuminen

13.4.2021 Työlainsäädäntö

 • Työsuhteen ehdot
 • Esimiehen vastuut ja velvoitteet
 • Työntekijän vastuut ja velvoitteet

11.5.2021 Työryhmän/tiimin vetäminen

 • Oman esimiesaseman haltuunotto
 • Toiminnan tavoitteellisuus
 • Tiimihengen luominen
 • Ratkaisukeskeinen toiminta
 • Vastuun antaminen ja velvoittaminen
 • Kannustimet

1.6.2021 Toiminnan kannattavuus

 • Tulosyksikön tuloksellisuuden tavoitteet, mittarit ja seuranta, raportointi
 • Hinnoittelu
 • Kustannusten hallinta
 • Talouden tunnusluvut, henkilöstön tunnusluvut

24.8.2021 Viestintä ja vuorovaikutus esimiestyössä

 • Strategian jalkauttaminen muutosjohtamisessa
 • Some pelisäännöt
 • Kokous- ja palaverikäytänteet
 • Esiintyminen ja neuvottelu

7.9.2021 Projektijohtaminen ja prosessien kehittäminen 

 • Projektijohtamisen perusteet
 • Toiminnan tehostaminen prosessien avulla
 • Prosessien arviointi ja kehittäminen

5.10.2021 Työpajapäivä 

 • Työpajaan voi tulla työstämään omia esimiestyöhön ja näyttöön liittyviä aineistoja. Kouluttaja on auttamassa koko päivän. HUOM! Oma kannettava mukaan!

9.11.2021 Asiakkuuksien hoitaminen

 • Asiakkuuksien nykytila ja kehityskohteet
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • CRM, jälkimarkkinointi, asiakaspalautteen kerääminen

30.11.2021 Työhyvinvoinnin tukeminen. Koulutuksen päätös.

 • Työssä viihtyminen ja jaksaminen
 • Sairaudet, tapaturmat, työturvallisuus
 • Yhteenveto ja palautteet.
 • Todistusten jako

Koulutukseen ei sisälly erillisiä kotitehtäviä, tenttejä tai opinnäytetyötä, vaan oman esimiestyöskentelyn kehittämisaineistot toimivat näyttöaineistoina. Tutkintotodistus Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamisesta.

Hinta:

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa. Kokopäiväisille (väh. 25h/vko) lähiesimiehenä toimiville työntekijöille koulutus on oppisopimuksena kokonaan maksuton. Oppisopimuksen edellytyksenä on:

 • ei aiemmin suoritettua esimiestutkintoa
 • et opiskele samanaikaisesti toisessa ammatillisen toisen asteen tutkintoon johtavassa koulutuksessa

Mikäli haluat osallistua oppisopimuksella, ole yhteydessä oman paikkakuntasi oppisopimustoimistoon: https://www.oppisopimus.fi/hae-lahin-oppisopimustoimisto/

Voit osallistua myös ilman oppisopimusta. Tällöinkin koulutus on valtion tukemaa ja osallistujan omavastuuksi jää vain 390€ (+ Bigfive-analyysi 130€ + alv24%). Koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alkuvaiheessa. Laskut voidaan osoittaa suoraan työnantajalle.

Huom! Koulutukseen osallistuminen edellyttää esimiesasemaa/henkilöstövastuuta (väh. kaksi alaista).

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä. Stipendi on henkilökohtainen. Vaikka työnantaja maksaisi koulutusmaksun + DISC-analyysin, stipendi maksetaan tutkinnonsuorittajalle itselleen.

Yhteistyökumppanina tutkinnossa toimii paikallinen Novida ammattiopisto.

Ilmoittautuminen:

Mukaan pääsee 15 lähiesimiestä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu 31.12.2020  mennessä.

Ilmoittaudu mukaan omaehtoisena, ilman oppisopimusta (hinta 390€+ Bigfive-analyysi 130€+ alv24%), ei erikseen nimettyä työpaikkakouluttajaa omalta työpaikalta):

Ilmoittaudu mukaan

Valitse listasta “Lähiesimiestyön ammattitutkinto – Esimiesvalmennus 2021 Turku”

Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian.

Koulutuspaikka:

Starttivalmennus Oy, Käsityöläiskatu 9, Turku

Lisätiedot:

Koulutuksen sisältöön ja käytänteisiin liittyvät:
Leena Lemola
044 065 0062 
leena.lemola@kokolele.fi

Tutkintoon liittyvät asiat:
Kari Mäenpää
050 376 1063
kari.maenpaa@novida.ti

Tervetuloa mukaan koulutukseen!

Kouluttajaesittely

Sanna Olshin

Sanna Olshin

Toimitusjohtaja, yrittäjä, YTM
Sanna toimii tämän koulutuksen koordinaattorina ja yhteyshenkilönä. Sanna on erittäin kokenut kouluttaja, yrittäjä ja pk-yrityskentän asiantuntija. Hän on valmentanut lähes 20 vuoden aikana tuhansia eri elinkaaren vaiheessa olevaa pk-yrittäjää. Sannan vahvuuksia ovat yritysten tarpeiden tunnistaminen ja kehittämishaasteisiin vastaaminen.

Leena Lemola

YRITTÄJÄ, VTM, OPETTAJAN PEDAGOGINEN PÄTEVYYS
Leenalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajan, konsultin ja johdon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt koulutussektorin lisäksi meri- ja paperiteollisuudesta, käännös- ja lokalisointialalta, rahoitussektorilta ja HR-konsultoinnista. Leenan osaamisaloja ovat mm. yritystoiminnan aloittamiseen, pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, asiakaslähtöisten palvelujen parantamiseen, tuotekehitykseen sekä strategiatyöskentelyyn ja henkilöstö- ja osaamisen johtamiseen liittyvät aiheet. Käytännönläheisessä, oivalluttavassa sparrauksessa ja kouluttamisessa Leena hyödyntää mm. palvelumuotoilun metodeja.

Tarja Lindholm

Yrittäjä, DI
Tarjalla on omakohtaista kokemusta sekä prosessi-insinöörinä että ostopäällikkönä toimimisesta, kuin myös erilaisista projekteista yhteensä 20 vuoden ajalta. Vuodesta 2012 hän on toiminut päätoimisesti kouluttajana. Tarjan käytännönläheiset koulutukset auttavat oivaltamaan, minkälaiset asiat vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen, tehokkuuteen ja kannattavuuteen. Kannustava johtaminen, sujuvat systeemit, Lean-ajattelu sekä koko toimitusketjun hallinta ovat koulutusten keskeisiä teemoja.

Toivo Koski

Toimitusjohtaja, yrittäjä, KTT, DI
Toivo on palkittu talouskouluttaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan suunnittelusta, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, rahoituksesta ja pääomasijoitustoiminnasta asiakkainaan pörssi- ja pk-yrityksiä. Toivo on toiminut useiden yritysten hallituksen jäsenenä, pääomasijoitusrahaston sijoitusjohtajana sekä Helsingin Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden maisteriohjelman johtajana. Hän kouluttaa mm. Kauppakamarin Business Controller-, Toimitusjohtaja- ja Hyvä hallitusjäsen- kursseilla, Aalto yliopiston, Tampereen kesäyliopiston ja Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus ja MBA-kursseilla.

Taina Norha

Toimitusjohtaja, yrittäjä, KTM
Taina Norha on pitkän työuran kokenut kouluttaja. Hänen työkokemuksensa on sekä kansainvälisistä suuryrityksistä lähes parin vuosikymmenen ajalta (Nokia, IBM) kuin pk-yrityksistäkin. Taina kouluttaa johtamiskoulutuksia, markkinointia ja viestintää, sekä konsultoi ja kouluttaa pk-yrityksiä käytännönläheiseen digimarkkinointiin. Tainan erinomaista palautetta saaneisssa koulutuksissa tarjoillaan uusia näkökulmia myös jo tuttuihin aihepiireihin.

Inga Koskinen

Lakimies, yrittäjä, OTK, VT
Inga on erittäin kokenut kouluttaja ja valmentaja. Ingalla on yli 30 vuoden kokemus asiakirjojen laatimisesta, riitojen hoitamisesta, sovintojen edistämisestä sekä valmentamisesta sopimus- ja työsuhdeasioissa. Lisäksi Inga on suorittanut erillisen aineenopettajan opinnot, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon ja Asianajaliiton sovittelijakoulutuksen. Inga on toiminut lakimiehenä myös valtakunnallisessa yrittäjäjärjestössä ja pankissa. Ingan käytännönläheisten valmennusten tavoitteena on ristiriitojen välttäminen ja sopimusten hyödyntäminen yrityksen liiketoiminnassa. Ingan esikoistietokirja Sovi – älä riitele, menestyvän sopimuksen perusteet ilmestyy syksyllä 2020.
Vieritä ylös