Lähiesimiestyön ammattitutkinto verkossa 11/2020

Verkkokoulutus: Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Seuraava ryhmä alkaa 5.11.2020. Koulutus toteutuu 100% verkossa. 

 

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka:

 • Toimit lähiesimiehenä käytännön työtehtävissä. Nimikkeesi voi olla esimerkiksi tiiminvetäjä tai  vuoropäällikkö.
 • Kaipaat apua esimiehenä toimimiseen, työryhmän johtamiseen, tuloksellisen toiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen
 • Haluat kehittyä lähiesimiehenä.

Lähiesimiestyön koulutuksessa saat lisäoppia tavoitteiden asettamiseen, henkilöstöjohtamiseen, työlainsäädäntöön, rekrytointiin, palautteen antamiseen, vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen, oman esimiestyön kehittämiseen, kannattavuuden seurantaan, asiakkuuksien johtamiseen, viestintään ja moniin muihin esimiestyön teemoihin.

Koulutukseen sisältyy Minä johtajana-DISC-analyysi.

Katso kouluttajaesittely täältä.

Tulostettava ohjelma aikatauluineen:
esimieskoulutus

Koulutuksen toteutus:

Koulutus toteutuu 100% verkossa. Koulutukseen sisältyy 9 livewebinaaria (klo 9.30-14.30), itsenäistä opiskelua ja teemojen työstämistä omassa esimiestyössä, sekä henkilökohtaista ohjausta verkkotapaamisina. Webinaarit tallennetaan, joten voit myös katsoa webinaaritallenteet jälkikäteen. Verkkokoulutukseen osallistuminen ei edellytä erityisiä teknisiä taitoja. Osallistujalla on oltava käytössään tietokone/älylaite toimivalla nettiyhteydellä. Kuulokemikrofoni on hyvä apuväline. Osallistujat saavat tarvittaessa käyttöönsä Office Online-ohjelmat opintojen ajaksi. 

5.11.2020 Koulutuksen aloitus: Minä esimiehenä

 • Esittäytymiset
 • Koulutuksen sisältö ja tutkintoasiat
 • Oma rooli ja vastuualue esimiehenä, sekä oman esimieaseman haltuunotto
 • Minä johtajana-DISC-analyysien purku: omat vahvuudet ja kehittämiskohteet

19.11.2020 Oma vastuualue ja organisaation kokonaisuus  

 • Strategia tekemisen lähtökohtana
 • Toimintaympäristön analysointi: megatrendit ja hiljaiset signaalit
 • Toimintayksikön tavoitteet ja mittaaminen

10.12.2020 Projektijohtaminen ja prosessien kehittäminen

 • Projektijohtamisen perusteet
 • Toiminnan tehostaminen prosessien avulla
 • Prosessien arviointi ja kehittäminen

13.1.2021 Työryhmän/tiimin vetäminen

 • Ryhmäyttämisen keinot
 • Erilaisten työntekijöiden motivointi
 • Delegointi ja vastuuttaminen
 • Kannustinjärjestelmät
 • (itsenäisesti opiskellen: ikäjohtaminen)

4.2.2021 Osaamisen kehittäminen

 • Rekrytointi, perehdyttäminen, palautteen antaminen ja kerääminen, kehityskeskustelut
 • Työlainsäädännön keskeiset asiat ja TES
 • Haastavien tilanteiden ratkominen, käytännön caset

18.3.2021 Toiminnan kannattavuus (HUOM! Päivämäärä muuttunut alkuperäisestä)

 • Tulosyksikön tuloksellisuuden tavoitteet, mittarit ja seuranta, raportointi
 • Hinnoittelu
 • Kustannusten hallinta
 • Talouden tunnusluvut, henkilöstön tunnusluvut

8.4.2021 Viestintä ja vuorovaikutus esimiestyössä 

 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Viestintäkanavat
 • Muutosviestintä
 • Miksi viesti ei aina mene läpi?
 • Tiedottaminen ja viestintäohjeet
 • Tehokkaan lehdistötiedotteen laatiminen

6.5.2021 Asiakassuhteiden hoito 

 • Sisäinen ja ulkoinen asiakkuus
 • Asiakkuuksien nykytila ja kehityskohteet
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • CRM, jälkimarkkinointi, asiakapalautteen kerääminen

3.6.2021 Työhyvinvoinnin tukeminen ja projektitöiden esittelyt

 • Hyvän ilmapiirin rakentaminen
 • Työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • Esimiehenä jaksaminen ja kehittyminen
 • Projektitöiden esittelyt
 • Koulutuksen päätös ja palautteet. 

Koulutukseen ei sisälly erillisiä kotitehtäviä, tenttejä tai opinnäytetyötä, vaan oman esimiestyöskentelyn kehittämisaineistot toimivat näyttöaineistoina. Kun näytöt on suoritettu hyväksytysti, osallistujat saavat tutkintotodistukset Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamisesta.

Hinta:

Koulutus on valtion tukemaa ja osallistujan omavastuuksi jää 390€ (+ DISC-analyysin maksu 120€ eli yhteensä 510€, josta DISC-analyysin hintaan lisätään alv24%). Koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alkuvaiheessa työnantajalta tai osallistujalta.

Voit myös kysyä oman alueesi oppisopimustoimistosta maksutonta oppisopimusta.

Huom! Koulutukseen osallistuminen edellyttää esimiesasemaa/henkilöstövastuuta (väh. kaksi alaista).

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.

Yhteistyökumppanina tutkinnossa toimii Novida ammattiopisto.

 

Ilmoittautuminen:

Mukaan pääsee 20 lähiesimiestä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu 31.10.2020  mennessä: https://novida.inschool.fi/browsecourses?school-id=11

Valitse listasta “Lähiesimiestyön ammattitutkinto  verkko-opintoina”

Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian. 

Lisätiedot:

Koulutuksen sisältöön ja käytänteisiin liittyvät:
Sanna Olshin
044 500 5255
sanna.olshin@starttivalmennus.fi

Tutkintoon liittyvät asiat:
Johanna Beilinson
040 6277010

johanna.beilinson@novida.fi

Tervetuloa mukaan koulutukseen!

Kouluttajaesittely

Sanna Olshin

Sanna Olshin

Toimitusjohtaja, yrittäjä, YTM
Sanna toimii tämän koulutuksen koordinaattorina ja yhteyshenkilönä. Sanna on erittäin kokenut kouluttaja, yrittäjä ja pk-yrityskentän asiantuntija. Hän on valmentanut lähes 20 vuoden aikana tuhansia eri elinkaaren vaiheessa olevaa pk-yrittäjää. Sannan vahvuuksia ovat yritysten tarpeiden tunnistaminen ja kehittämishaasteisiin vastaaminen.

Leena Lemola

YRITTÄJÄ, VTM, OPETTAJAN PEDAGOGINEN PÄTEVYYS
Leenalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajan, konsultin ja johdon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt koulutussektorin lisäksi meri- ja paperiteollisuudesta, käännös- ja lokalisointialalta, rahoitussektorilta ja HR-konsultoinnista. Leenan osaamisaloja ovat mm. yritystoiminnan aloittamiseen, pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, asiakaslähtöisten palvelujen parantamiseen, tuotekehitykseen sekä strategiatyöskentelyyn ja henkilöstö- ja osaamisen johtamiseen liittyvät aiheet. Käytännönläheisessä, oivalluttavassa sparrauksessa ja kouluttamisessa Leena hyödyntää mm. palvelumuotoilun metodeja.

Tarja Lindholm

Yrittäjä, DI
Tarjalla on omakohtaista kokemusta sekä prosessi-insinöörinä että ostopäällikkönä toimimisesta, kuin myös erilaisista projekteista yhteensä 20 vuoden ajalta. Vuodesta 2012 hän on toiminut päätoimisesti kouluttajana. Tarjan käytännönläheiset koulutukset auttavat oivaltamaan, minkälaiset asiat vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen, tehokkuuteen ja kannattavuuteen. Kannustava johtaminen, sujuvat systeemit, Lean-ajattelu sekä koko toimitusketjun hallinta ovat koulutusten keskeisiä teemoja.

Toivo Koski

Toimitusjohtaja, yrittäjä, KTT, DI
Toivo on palkittu talouskouluttaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan suunnittelusta, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, rahoituksesta ja pääomasijoitustoiminnasta asiakkainaan pörssi- ja pk-yrityksiä. Toivo on toiminut useiden yritysten hallituksen jäsenenä, pääomasijoitusrahaston sijoitusjohtajana sekä Helsingin Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden maisteriohjelman johtajana. Hän kouluttaa mm. Kauppakamarin Business Controller-, Toimitusjohtaja- ja Hyvä hallitusjäsen- kursseilla, Aalto yliopiston, Tampereen kesäyliopiston ja Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus ja MBA-kursseilla.

Taina Norha

Toimitusjohtaja, yrittäjä, KTM
Taina Norha on pitkän työuran kokenut kouluttaja. Hänen työkokemuksensa on sekä kansainvälisistä suuryrityksistä lähes parin vuosikymmenen ajalta (Nokia, IBM) kuin pk-yrityksistäkin. Taina kouluttaa johtamiskoulutuksia, markkinointia ja viestintää, sekä konsultoi ja kouluttaa pk-yrityksiä käytännönläheiseen digimarkkinointiin. Tainan erinomaista palautetta saaneisssa koulutuksissa tarjoillaan uusia näkökulmia myös jo tuttuihin aihepiireihin.
Vieritä ylös