Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähitoteutus: Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Seuraava toteutus alkaa Turussa 6.2.2020

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka:

 • Toimit lähiesimiehenä käytännön työtehtävissä. Nimikkeesi voi olla esimerkiksi tiiminvetäjä tai  vuoropäällikkö. 
 • Kaipaat apua esimiehenä toimimiseen, työryhmän johtamiseen, tuloksellisen toiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen
 • Haluat kehittyä lähiesimiehenä.

Lähiesimiestyön koulutuksessa saat lisäoppia tavoitteiden asettamiseen, henkilöstöjohtamiseen, työlainsäädäntöön, rekrytointiin, palautteen antamiseen, vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen, oman esimiestyön kehittämiseen, kannattavuuden seurantaan, asiakkuuksien johtamiseen, viestintään ja moniin muihin esimiestyön teemoihin.

Koulutukseen sisältyy Minä johtajana-DISC-analyysi. Katso kouluttajaesittely täältä.

Lataa tulostettava ohjelma aikatauluineen tästä.

Koulutuksen toteutus:

Monimuotokoulutukseen sisältyy vuoden aikana 10 lähipäivää (klo 9-16) Turussa kerran kuukaudessa, itsenäistä opiskelua ja lähipäivien teemojen työstämistä omassa yrityksessä.

6.2.2020 Orientaatio ja kehittämiskohteet

 • Tutustuminen ja esittäytymiset
 • Koulutuksen sisältö ja näyttöinfo
 • Minä johtajana-DISC-analyysien purku: omat vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • Keskeisten kehittämiskohteiden arviointi

12.3.2020 Toimintaympäristön tavoitteet ja toimintaympäristö

 • Työnantajan strategia ja tavoitteet
 • Työnantajan toimintaympäristö nyt ja tulevaisuudessa
 • Oman roolin ymmärtäminen kokonaisuudessa
 • Mittarit, raportointi

2.4.2020 Rekrytointi, perehdyttäminen ja kehityskeskustelut

 • Henkilöstön osaamisen kartoitus, suunnittelu ja kehittäminen
 • Henkilöstösuunnitelma
 • Ohjaaminen ja perehdyttäminen
 • Rekrytointiin ja kehityskeskusteluihin osallistuminen
 • Resurssien tasapainottaminen

7.5.2020 Työlainsäädäntö

 • Työehtosopimus
 • Esimiehen vastuut ja velvoitteet
 • Työntekijän vastuut ja velvoitteet

4.6.2020 Työryhmän/tiimin vetäminen

 • Oman esimiesaseman haltuunotto
 • Toiminnan tavoitteellisuus
 • Tiimihengen luominen
 • Ratkaisukeskeinen toiminta
 • Vastuun antaminen ja velvoittaminen
 • Kannustimet

13.8.2020 Toiminnan kannattavuus

 • Tulosyksikön tuloksellisuuden tavoitteet, mittarit ja seuranta, raportointi
 • Hinnoittelu
 • Kustannusten hallinta
 • Talouden tunnusluvut, henkilöstön tunnusluvut

3.8.2020 Viestintä ja vuorovaikutus esimiestyössä

 • Vaikeiden tilanteiden puheeksi ottaminen
 • Tiedottaminen ja viestintäohjeet
 • Viestiminen organisaation eri tasoilla
 • Viestiminen sisäisesti ja ulkoisesti työnantajakuvan näkökulmasta
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

1.10.2020 Projektijohtaminen ja prosessien kehittäminen 

 • Projektijohtamisen perusteet
 • Toiminnan tehostaminen prosessien avulla
 • Prosessien arviointi ja kehittäminen

5.11.2020 Asiakkuuksien hoitaminen

 • Asiakkuuksien nykytila ja kehityskohteet
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • CRM, jälkimarkkinointi, asiakaspalautteen kerääminen

3.12.2020 Työhyvinvoinnin tukeminen. Koulutuksen päätös.

 • Työssä viihtyminen ja jaksaminen
 • Sairaudet, tapaturmat, työturvallisuus
 • Yhteenveto ja palautteet.
 • Todistusten jako

Koulutukseen ei sisälly erillisiä kotitehtäviä, tenttejä tai opinnäytetyötä, vaan oman esimiestyöskentelyn kehittämisaineistot toimivat näyttöaineistoina. Tutkintotodistus Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamisesta.

Hinta:

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa. Kokopäiväisille (väh. 25h/vko) lähiesimiehenä toimiville työntekijöille koulutus on oppisopimuksena kokonaan maksuton. Oppisopimuksen edellytyksenä on:

 • ei aiemmin suoritettua esimiestutkintoa
 • et opiskele samanaikaisesti toisessa ammatillisen toisen asteen tutkintoon johtavassa koulutuksessa

Voit osallistua myös ilman oppisopimusta. Tällöinkin koulutus on valtion tukemaa ja osallistujan omavastuuksi jää vain 390€. Koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alkuvaiheessa. Huom! Koulutukseen osallistuminen edellyttää esimiesasemaa/henkilöstövastuuta. Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä. Yhteistyökumppanina tutkinnossa toimii paikallinen Novida ammattiopisto.

Ilmoittautuminen:

Mukaan pääsee 15 lähiesimiestä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu tammikuun 2020 loppuun mennessä.

Ilmoittaudu mukaan omaehtoisena, ilman oppisopimusta (hinta 390€, ei erikseen nimettyä työpaikkakouluttajaa omalta työpaikalta):

https://wilma.novida.fi/browsecourses?school-id=11

Valitse listasta “Lähiesimiestyön ammattitutkinto – Esimiesvalmennus 2020 Turku”

Ilmoittaudu oppisopimustoimistoon:
https://www.novida.fi/oppisopimustoimisto ja valitse ”haku oppisopimuskoulutuksiin”

Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian. 

 

Koulutuspaikka:

Starttivalmennus Oy, Käsityöläiskatu 9, Turku

Lisätiedot:

Koulutuksen sisältöön ja käytänteisiin liittyvät:
Sanna Olshin
044 500 5255
sanna.olshin@starttivalmennus.fi

Oppisopimusasiat:
044 588 6213
oppisopimus@novida.fi

Tutkintoon liittyvät asiat:
Kari Mäenpää
050 376 1063
kari.maenpaa@novida.ti

Tervetuloa mukaan koulutukseen!

Kouluttajaesittely

Sanna Olshin

Sanna Olshin

Toimitusjohtaja, yrittäjä, YTM
Sanna toimii tämän koulutuksen koordinaattorina ja yhteyshenkilönä. Sanna on erittäin kokenut kouluttaja, yrittäjä ja pk-yrityskentän asiantuntija. Hän on valmentanut lähes 20 vuoden aikana tuhansia eri elinkaaren vaiheessa olevaa pk-yrittäjää. Sannan vahvuuksia ovat yritysten tarpeiden tunnistaminen ja kehittämishaasteisiin vastaaminen.

Leena Lemola

YRITTÄJÄ, VTM, OPETTAJAN PEDAGOGINEN PÄTEVYYS
Leenalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajan, konsultin ja johdon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt koulutussektorin lisäksi meri- ja paperiteollisuudesta, käännös- ja lokalisointialalta, rahoitussektorilta ja HR-konsultoinnista. Leenan osaamisaloja ovat mm. yritystoiminnan aloittamiseen, pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, asiakaslähtöisten palvelujen parantamiseen, tuotekehitykseen sekä strategiatyöskentelyyn ja henkilöstö- ja osaamisen johtamiseen liittyvät aiheet. Käytännönläheisessä, oivalluttavassa sparrauksessa ja kouluttamisessa Leena hyödyntää mm. palvelumuotoilun metodeja.

Tarja Lindholm

Yrittäjä, DI
Tarjalla on omakohtaista kokemusta sekä prosessi-insinöörinä että ostopäällikkönä toimimisesta, kuin myös erilaisista projekteista yhteensä 20 vuoden ajalta. Vuodesta 2012 hän on toiminut päätoimisesti kouluttajana. Tarjan käytännönläheiset koulutukset auttavat oivaltamaan, minkälaiset asiat vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen, tehokkuuteen ja kannattavuuteen. Kannustava johtaminen, sujuvat systeemit, Lean-ajattelu sekä koko toimitusketjun hallinta ovat koulutusten keskeisiä teemoja.

Toivo Koski

Toimitusjohtaja, yrittäjä, KTT, DI
Toivo on palkittu talouskouluttaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan suunnittelusta, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, rahoituksesta ja pääomasijoitustoiminnasta asiakkainaan pörssi- ja pk-yrityksiä. Toivo on toiminut useiden yritysten hallituksen jäsenenä, pääomasijoitusrahaston sijoitusjohtajana sekä Helsingin Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden maisteriohjelman johtajana. Hän kouluttaa mm. Kauppakamarin Business Controller-, Toimitusjohtaja- ja Hyvä hallitusjäsen- kursseilla, Aalto yliopiston, Tampereen kesäyliopiston ja Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus ja MBA-kursseilla.

Taina Norha

Toimitusjohtaja, yrittäjä, KTM
Taina Norha on pitkän työuran kokenut kouluttaja. Hänen työkokemuksensa on sekä kansainvälisistä suuryrityksistä lähes parin vuosikymmenen ajalta (Nokia, IBM) kuin pk-yrityksistäkin. Taina kouluttaa johtamiskoulutuksia, markkinointia ja viestintää, sekä konsultoi ja kouluttaa pk-yrityksiä käytännönläheiseen digimarkkinointiin. Tainan erinomaista palautetta saaneisssa koulutuksissa tarjoillaan uusia näkökulmia myös jo tuttuihin aihepiireihin.
Vieritä ylös