Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto Lieto 2020

Lähitoteutus: Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto - työnjohtaja

Seuraava toteutus alkaa Liedossa 2020

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka:

 • toimit teollisuudessa työnjohtajana tai muussa esimiestehtävässä
 • haluat kehittää esimiesosaamistasi
 • toivot käytännönläheistä lean-painotteista toiminnan kehittämiskoulutusta
 •  

Koulutuksen painopisteitä ovat:

 • Tuotantotyön johtaminen tehokkaasti ja kannattavasti
 • Henkilöstön johtaminen
 • Oman esimiesosaamisen kehittäminen
 • Turvallisuus ja laatu

Koulutuksen toteutus:

Monimuotokoulutukseen sisältyy joulu-toukokuun  aikana 12 lähipäivää Liedossa, itsenäistä opiskelua ja lähipäivien teemojen työstämistä omassa yrityksessä. Osa koulutuspäivistä toteutetaan osallistujien työpaikoilla, joista valitaan pilottikohteet.

Lähipäivät ovat pääsääntöisesti torstaisin klo 9-16.

10.12.2020 Orientaatio (1/2 päivä klo 9-12) – Kari Mäenpää, Teemu Elomaa

 • Koulutuksen tavoitteet ja sisältö
 • Käytännön asiat
 • Näyttöinfo

NäyttöinfoKouluttaja: Sanna Olshin

21.1.2021 Teollisen työnjohdon perusteet – Teemu Elomaa 

 • Leanin ydinperiaatteet: mitä lean on ja mitä ei ole
 • Jatkuvan parantamisen yritys caset eri toimialueilla
 • Käytännönläheiset menetelmät tuottavuuden parantamiseen
 • Johtamisen periaatteet

28.1.2021 Tuotannon nykytilan analyysi – Teemu Elomaa

 • Arvovirtakartoituksen perusteet
 • Nykytilan analysointi ja ylätason kuvauksen luominen
 • Kehityskohteiden valinta
 • Prosessien mittaaminen

4.2.2021 Projektinhallinta – Tarja Lindholm

 • Projektin suunnittelu
 • Toteutus, seuranta ja johtaminen
 • Raportointi

11.2.2021 Tuotannon johtaminen – Teemu Elomaa

 • Tavoitteiden seuranta, johtaminen/jatkuva parantaminen
 • Päivittäinen johtaminen
 • Prosessien johtaminen ja mittaaminen
 • Systemaattinen ongelmanratkaisu
 • Laatumittarit ja laadun seuranta
 • Viestintä, palaverikäytänteet

4.3.2021 Kannattava ja tuottava toiminta – Toivo Koski

 • Tulosyksikön tuloksellisuuden tavoitteet, mittarit ja seuranta, raportointi
 • Hinnoittelu, katelaskenta
 • Kustannusten hallinta
 • Talouden tunnusluvut, henkilöstön tunnusluvut

11.3.2021 Tavoitetilan asettaminen – Teemu Elomaa

 • Tavoitetilan kuvaaminen
 • Kehityspotentiaalin tunnistaminen
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitetilan asettaminen
 • Työvaiheiden vakioinnin suunnittelu ja standardin kuvaaminen

18.3.2021 Henkilöstön osaamisen kehittäminen – Leena Lemola

 • Kehittämistarpeiden tunnistaminen
 • Kehittämissuunnitelman laatiminen

25.3.2021 Käytäntöönvientivaihe 1 pvä yritys A: Tuotanto – Teemu Elomaa

 • Tuotannon havainnointi, vertaaminen nykytila-analyysiin
 • Tavoitetilan läpikäynti
 • Käytännön koesarjan ajaminen tavoitetilan mukaisesti
 • Havainnointi ja kehittäminen
 • Tuotannon turvallisuus ja ympäristöjohtaminen

8.4.2021 Käytäntöönvientivaihe 2 pvä yritys A: Tuotanto – Teemu Elomaa

 • Pilotin analysointi
 • Tavoitetilan käytäntöönvienti laajemmin yrityksen käyttöön
 • Suunnitelman luonti
 • Päivittäisten johtamiskäytänteiden luominen

15.4.2021 Käytäntöönvientivaihe 1 pvä yritys B: Palvelu – Teemu Elomaa

 • Palvelun havainnointi, vertaaminen nykytila-analyysiin
 • Tavoitetilan läpikäynti
 • Käytännön palvelutyön toteuttaminen tavoitetilan mukaisesti
 • Havainnointi ja kehittäminen

29.4.2021 Käytäntöönvientivaihe 2 pvä yritys B: Palvelu – Teemu Elomaa

 • Pilotin analysointi
 • Tavoitetilan käytäntöönvienti laajemmin yrityksen käyttöön
 • Suunnitelman luonti
 • Päivittäisten johtamiskäytänteiden luominen
 • Tuotannon turvallisuus ja ympäristöjohtaminen

20.5.2021 Koulutuksen päätös – Teemu Elomaa

 • Yritysten A & B käytäntöönvientivaiheiden tulosten läpikäynti
 • Osallistujien kehitystöiden läpikäynti
 • Jatkokehitystarpeet
 • Yhteenveto ja palautteet
 • Koulutuksen päätös. Todistusten jako –  Kari Mäenpää

Koulutuksen aikana toteutetaan kehittämisprojekti omassa yrityksessä. Ei erillisiä kotitehtäviä, tenttejä tai opinnäytetyötä, vaan koulutuksen aikana laaditut oman yrityksen kehittämisaineistot toimivat näyttöaineistoina.

Koulutuksen aikana suoritetaan tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto, jonka ammattinimike on työnjohtaja. 

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto (180 osp) on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat teollisuus- ja tuotantoalojen työjohto- tai esimiestehtävissä ja haluavat kehittää osaamistaan. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto koostuu pakollisesta tutkinnon osasta (80 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osp)

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa vastuualueensa henkilöstöä, johtaa vastuualueensa tuotantotyötä, toimia organisaation turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti sekä kehittää esimiestaitojaan.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä tuotannon johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, projektinhallintaan tuotannollisessa ympäristössä tai tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia:

Tutkinnon suorittanut voi toimia tuotannon alojen työnjohto- ja esimiestehtävissä erilaisilla tuotannon aloilla ja tuotannollisissa ympäristöissä.

Lue lisää Opetushallituksen tutkinnonperusteista

 

Hinta:

Koulutus on valtion tukemaa.. Osallistujan omavastuuksi jää vain 590€. Koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alkuvaiheessa.

Huom! Koulutukseen osallistuminen edellyttää esimiesasemaa. Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä. Yhteistyökumppanina tutkinnossa toimii paikallinen Novida ammattiopisto.

Ilmoittautuminen:

Mukaan pääsee 15 tuotannollisen alan esimiestä. Ilmoittaudu Novida ammattiopiston sivujen kautta marraskuun 2020 loppuun mennessä:

https://novida.inschool.fi/browsecourses?school-id=11

Lisätiedot:

Koulutuksen sisältöön ja käytänteisiin liittyvät:
Sanna Olshin
044 500 5255
sanna.olshin@starttivalmennus.fi

Tutkintoon liittyvät asiat:
Kari Mäenpää
050 376 1063
kari.maenpaa@novida.ti

Tervetuloa mukaan koulutukseen!

Kouluttajaesittely

Teemu Elomaa

Partner, Projektinjohtaja, Lean5 Europe Oy Ltd.
Teemun pääosaamisalueet ovat laajojen kehittämishankkeiden vetovastuullisena toimiminen.
Teemu on syventynyt Lean menetelmien kouluttamiseen ja konkreettiseen prosessien kehittämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa mitattavin tuloksin. Pitkän käytännön kokemuksen kautta pystymme viemään yhdessä kehitettävät alueet tavoitteisiin aikataulun mukaisesti. Teemulla on selkeä ja vuorovaikutteinen tapa kouluttaa ja saada ihmiset mukaan.
Usean vuoden globaalin roolin johdosta Teemu työskentelee sujuvasti erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa suomeksi ja englanniksi.

Tarja Lindholm

Yrittäjä, DI
Tarjalla on omakohtaista kokemusta sekä prosessi-insinöörinä että ostopäällikkönä toimimisesta, kuin myös erilaisista projekteista yhteensä 20 vuoden ajalta. Vuodesta 2012 hän on toiminut päätoimisesti kouluttajana. Tarjan käytännönläheiset koulutukset auttavat oivaltamaan, minkälaiset asiat vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen, tehokkuuteen ja kannattavuuteen. Kannustava johtaminen, sujuvat systeemit, Lean-ajattelu sekä koko toimitusketjun hallinta ovat koulutusten keskeisiä teemoja.

Leena Lemola

YRITTÄJÄ, VTM, OPETTAJAN PEDAGOGINEN PÄTEVYYS
Leenalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajan, konsultin ja johdon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt koulutussektorin lisäksi meri- ja paperiteollisuudesta, käännös- ja lokalisointialalta, rahoitussektorilta ja HR-konsultoinnista. Leenan osaamisaloja ovat mm. yritystoiminnan aloittamiseen, pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, asiakaslähtöisten palvelujen parantamiseen, tuotekehitykseen sekä strategiatyöskentelyyn ja henkilöstö- ja osaamisen johtamiseen liittyvät aiheet. Käytännönläheisessä, oivalluttavassa sparrauksessa ja kouluttamisessa Leena hyödyntää mm. palvelumuotoilun metodeja.

Toivo Koski

Toimitusjohtaja, yrittäjä, KTT, DI
Toivo on palkittu talouskouluttaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan suunnittelusta, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, rahoituksesta ja pääomasijoitustoiminnasta asiakkainaan pörssi- ja pk-yrityksiä. Toivo on toiminut useiden yritysten hallituksen jäsenenä, pääomasijoitusrahaston sijoitusjohtajana sekä Helsingin Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden maisteriohjelman johtajana. Hän kouluttaa mm. Kauppakamarin Business Controller-, Toimitusjohtaja- ja Hyvä hallitusjäsen- kursseilla, Aalto yliopiston, Tampereen kesäyliopiston ja Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus ja MBA-kursseilla.
Vieritä ylös