Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Lähitoteutus: Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

 

Seuraava toteutus alkaa Liedossa 8.10.2019

Infotilaisuus: 17.9.2019 klo 13-14 Liedon kunnantalolla, os. Kirkkotie 13. Lieto. Infossa saat lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta. Infoon ei ennakko-ilmoittautumista. Opasteet ulko-ovella.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka:

  • Olet jo kokenut yrittäjä ja työnantaja, yrityksen omistaja-johtaja tai toimit pk-yrityksessä johtotehtävissä.
  • Kaipaat apua johtamiseen, suunnitteluun ja yrityksen toiminnan kehittämiseen.
  • Haluat oppia johtamaan yrityksen taloutta ja henkilöstöä, sekä kehittämään toiminnan tuloksellisuutta.

Johtamiskoulutuksessa saat lisäoppia tavoitteiden asettamiseen, strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseen, oman esimiestyön kehittämiseen, henkilöstöjohtamiseen ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen, prosessijohtamiseen ja toiminnan tehostamiseen, sekä viestintään.

Koulutukseen sisältyvät Minä johtajana-DISC-analyysi ja esimies 360-arviointi, jotka ovat mainioita työkaluja oman johtajuuden kehittämisessä. Kouluttajinasi toimivat kokeneet yrittäjäjohtajat.
Lataa tulostettava ohjelma aikatauluineen tästä.

yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutuksen toteutus:

Monimuotokoulutukseen sisältyy vuoden aikana 11 lähipäivää (klo 9-15) Liedossa kerran kuukaudessa, itsenäistä opiskelua ja lähipäivien teemojen työstämistä omassa yrityksessä.

8.10.2019 Koulutuksen esittely ja tutkintoinfo. Oman johtajuuden kehittäminen, esimies 360 arvio ja disc-analyysi. Kouluttaja: Sanna Olshin

5.11.2019 Strategiatyöskentely ja strategian laatiminen. Strategiatyöskentelyn aloittaminen: yrityksen vision ja arvojen määrittäminen, yrityksen nykytilan arviointi tunnuslukuja hyödyntäen, toimintaympäristön kehityssuuntien arviointi, keskeisten kehittämiskohteiden valitseminen seuraavalle toimintakaudelle. Strategian laatiminen: Asiantuntijoiden hyödyntäminen ja keskeisten toimijoiden osallistaminen, aikataulutus ja seurannan mittarit, strategiatyön johtaminen. Strategiasta viestiminen ja strategian jalkauttaminen, toteutumisen seuranta. Johtoryhmä- ja hallitustyöskentely.

3.12.2019 Projektijohtaminen ja kehittämisprojektin aloitus. Projektijohtamisen perusteet, mikä on projekti, miten onnistunut projekti syntyy: käynnistys, suunnittelu, toteutus,  valvonta ja päättäminen. Yrityksen tavoitteita ja strategiaa tukevan kehittämisprojektin aiheen valinta, kehittämisprojektin suunnittelu,  projektisuunnitelman laatiminen, liiketoimintatarpeet ja tausta, projektin nimeäminen, tavoite ja mittarit, osittaminen, rajaukset, resurssit (kustannusarvio), aikataulutus, riskit.

23.1.2020 (huom! Poikkeuksellisesti torstai) Tuloksellinen johtaminen. Keskeisten taloudellisten tavoitteiden määrittely, mittareiden asettaminen ja seuranta, hankintojen ja investointien vaikutukset, talousarvion seuranta ja päätöksenteko oikea-aikaisesti muuttuvissa tilanteissa, nykytilan analysointi, toimintaympäristön kehittymisen analysointi, talouden kehittämisen ja seurannan suunnitelman laatiminen.

4.2.2020 Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta. Edellisen toimintakauden tuloksellisuuden ja kannattavuuden arviointi, keskeisten toimijoiden osallistaminen toimintasuunnitelman ja talousarvioin laadintaan, talousarvion ja toimintasuunnitelman esitteleminen, resurssien hankkiminen ja kohdentaminen, digitaalisten johtamisen välineiden hyödyntäminen.

3.3.2020 Henkilöstöjohtaminen ja osaamisen johtaminen. Toimintatapojen kehittämisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi, oaamisen johtaminen ja kehittäminen; henkilöstön kehittämissuunnitelman laatiminen, työyhteisön kehittäminen, henkilöstön motivointi ja palkitsemismenetelmät, rakentava palaute, työilmapiirin rakentaminen, työhyvinvoinnin edistäminen, työlainsäädännön ja työturvallisuuden valvominen.

7.4.2020 Asiakkuuksien johtaminen. Asiakkuuksien johtamisen tavoitteet ja strategialähtöinen asiakasjohtamisen työkalu, oman yrityksen asiakkuuksien ja asiakastyön nykytila ja kehityskohteet, asiakassegmentointi ja asiakasluokittelu potentiaalisimpien asiakkaiden määrittelyyn ja uusasiakashankintaan, asiakaspääoman aktiivinen ja suunnitelmallinen kehittäminen sekä analysointityökalut, mittarit ja johtaminen. Asiakaspalautteen ja asiakkaan seurantatiedon johtaminen, asiakkuuksien johtamisen toimintamallin rakentaminen omaan organisaatioon ja henkilöstön sitouttaminen mukaa, asiakkuuksien kehittämisen suunnitelman laatiminen.

5.5.2020 Prosessijohtaminen ja lean. Prosessien johtaminen ja Lean-ajattelu: minkälainen on hyvä prosessi, mitä ovat tuottavuus ja tehokkuus, toiminnan tehostaminen prosessien avulla. Prosessien kuvaaminen ja arviointi: laatutyökaluja prosessien seurantaan ja ongelmanratkaisuun, mitä haluat mitata, mittaustulosten hyödyntäminen. Prosessin kehittäminen: jatkuva parantaminen, kehittämisloikat, henkilöstön osallistaminen kehittämiseen, motivointi.

9.6.2020 Viestintä esimiestyössä. Sisäinen viestintä, yrityksen viestintäohjeet ja tiedottaminen, mediaviestintä, asiakasviestintä, proaktiivisuus, palautteet ja reklamaatiot, vastuullisuus, someviestintä, viestinnän suunnittelu ja ennakointi.

8.9.2020 Kehittämisprojektien esittely. 

6.10.2020 Vapaa teema osallistujien toiveille. Koulutuksen päätös.

Koulutuksen aikana toteutetaan kehittämisprojekti omassa yrityksessä. Ei erillisiä kotitehtäviä, tenttejä tai opinnäytetyötä, vaan koulutuksen aikana laaditut oman yrityksen kehittämisaineistot toimivat näyttöaineistoina. Tutkintotodistus Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisesta.

Hinta:

Koulutus on valtion tukemaa. Yrittäjille ja yritysten vastuuhenkilöille koulutus on oppisopimuksena kokonaan maksuton. Oppisopimuksen edellytyksenä on:

  • kokopäiväinen, yelin alainen yrittäjä (vastuuhenkilöillä kokopäiväinen työsuhde)
  • ei aiemmin suoritettua esimiestutkintoa
  • et opiskele samanaikaisesti toisessa ammatillisen toisen asteen tutkintoon johtavassa koulutuksessa

Voit osallistua myös ilman oppisopimusta. Tällöinkin koulutus on valtion tukemaa ja osallistujan omavastuuksi jää vain 490€. Koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alkuvaiheessa. Huom! Koulutukseen osallistuminen edellyttää esimiesasemaa. Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä. Yhteistyökumppanina tutkinnossa toimii paikallinen Novida ammattiopisto.

Ilmoittautuminen:

Mukaan pääsee 20 yrittäjää ja/tai esimiestä. Ilmoittaudu Novida ammattiopiston oppisopimustoimistoon maaliskuun loppuun mennessä tämän linkin kautta:
https://www.novida.fi/oppisopimustoimisto ja valitse ”haku oppisopimuskoulutuksiin”

Lisätiedot:

Koulutuksen sisältöön ja käytänteisiin liittyvät:
Sanna Olshin
044 500 5255
sanna.olshin@starttivalmennus.fi

Oppisopimusasiat:
044 588 6213
oppisopimus@novida.fi

Tutkintoon liittyvät asiat:
Kari Mäenpää
050 376 1063
kari.maenpaa@novida.ti

Tervetuloa mukaan koulutukseen!

Kouluttajaesittely

Sanna Olshin

Sanna Olshin

Toimitusjohtaja, yrittäjä, YTM

Sanna toimii tämän koulutuksen koordinaattorina ja yhteyshenkilönä. Sanna on erittäin kokenut kouluttaja, yrittäjä ja pk-yrityskentän asiantuntija. Hän on valmentanut lähes 20 vuoden aikana tuhansia eri elinkaaren vaiheessa olevaa pk-yrittäjää. Sannan vahvuuksia ovat yritysten tarpeiden tunnistaminen ja kehittämishaasteisiin vastaaminen.

Petra Granqvist

Toimitusjohtaja, yrittäjä, valmentaja, YAMK

Petra on erittäin kokenut koulututtaja, jolla on myös laaja-alainen liiketoiminnallinen näkemys. Petra on toiminut yli 10 vuotta ammatillisessa perus- ja aikuiskoulutuksessa koulutuspäällikkönä, lehtorina sekä henkilökohtaisena valmentajana kansainväliselläkin tasolla. Petralla on lisäksi liikkeenjohdollista taustaa kehitys- ja aluejohtajana sekä kokemusta johtoryhmätyöskentelystä valtionyhtiössä. Yllä mainittujen töiden lisäksi hän on vuodesta 2004 johtanut omaa ravitsemisalan yritystä, jolla on toimintaa eri puolella Suomea.

Tarja Lindholm

Yrittäjä, DI

Tarjalla on omakohtaista kokemusta sekä prosessi-insinöörinä että ostopäällikkönä toimimisesta, kuin myös erilaisista projekteista yhteensä 20 vuoden ajalta. Vuodesta 2012 hän on toiminut päätoimisesti kouluttajana. Tarjan käytännönläheiset koulutukset auttavat oivaltamaan, minkälaiset asiat vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen, tehokkuuteen ja kannattavuuteen. Kannustava johtaminen, sujuvat systeemit, Lean-ajattelu sekä koko toimitusketjun hallinta ovat koulutusten keskeisiä teemoja.

Toivo Koski

Toimitusjohtaja, yrittäjä, KTT, DI
Toivo on palkittu talouskouluttaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan suunnittelusta, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, rahoituksesta ja pääomasijoitustoiminnasta asiakkainaan pörssi- ja pk-yrityksiä. Toivo on toiminut useiden yritysten hallituksen jäsenenä, pääomasijoitusrahaston sijoitusjohtajana sekä Helsingin Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden maisteriohjelman johtajana. Hän kouluttaa mm. Kauppakamarin Business Controller-, Toimitusjohtaja- ja Hyvä hallitusjäsen- kursseilla, Aalto yliopiston, Tampereen kesäyliopiston ja Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus ja MBA-kursseilla.

Juha Porkka

Yrittäjä, MBA

Juha on johtamisen ja myynnin asiantuntija. Hänellä on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden valmentamisesta ja muutosprosessien läpiviemisestä pk-yrityksistä pörssiyrityksiin. Juha on työskennellyt esimies- ja johtotehtävissä ja ollut liiketoimintavastuussa johtoryhmän jäsenenä.

Anne-Maarit Sepling

Anne-Maarit Sepling

Toimitusjohtaja, yrittäjä, ETM

Anne-Maarit on liiketoimintalähtöinen viestinnän ja markkinoinnin moniosaaja. Anne-Maaritin yli 20 vuoden työtausta koostuu viestinnän, markkinoinnin, asiakaskokemuksen sekä strategiaviestinnän hankkeista niin pienissä kuin pörssiyhtiöissä käytännön työtehtävistä konsernijohtoon.